• 35.000 ANDERENBesparen met PrijsCheck.nl

Aansprakelijkheidsverzekering dekking

De meeste inwoners van Nederland beschikken over een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP). Deze verzekering is niet wettelijk verplicht, maar is wel sterk aan te raden. Als je namelijk iets of juist niets doet waardoor schade ontstaat, kun je daarvoor op grond van de wet aansprakelijk zijn, maar weet je ook voor welke clausules je wel of niet gedekt bent? Op deze pagina lees je alles over de aansprakelijkheidsdekking.

Aansprakelijkheidsverzekering

Dekking aansprakelijkheidsverzekering

Een voorwaarde om de kosten van letsel of materiële schade vergoed te krijgen, is dat de schade zonder opzet, dus per ongeluk veroorzaakt is. Hierbij kan je denken aan het breken van servies van een familielid tijdens het afwassen. Het is mogelijk dat het een goedkoop exemplaar betreft, maar voor hetzelfde geld is dit stuk servies gemaakt van duur materiaal en komt deze uit een erfenis…

Bijkomende kosten

Ook bijkomende kosten, zoals kosten voor een advocaat, een rechtszaak of andere procedures, kunnen vergoed worden. Dit verschilt uiteraard wel per verzekeraar. Lees de polisvoorwaarden daarom altijd goed door en vergelijk meerdere verzekeraars. Hieronder vind je een opsomming van wat wel en niet is verzekerd in een aansprakelijkheidsverzekering.

Gezin of samenwonend?

Een AVP (aansprakelijkheidsverzekering) is er in twee verschillende dekkingen: een alleenstaanden- of een gezinsdekking. Eigenlijk verklappen de namen het al een beetje; als je alleenstaand bent, kun je volstaan met een (goedkopere) dekking. Als je een gezinsdekking hebt afgesloten, dan zijn je echtgenoot of geregistreerd partner en je kinderen (tot 18 jaar) meeverzekerd. Dat is ook zo als je kinderen niet (meer) thuis wonen. Zelfs inwonende schoon- en (groot)ouders worden onder de AVP gezien als onderdeel van het gezin. Onder de alleenstaanden dekking vallen, naast de verzekeringsnemer, alleen logés en huispersoneel.

Verzekerden in gezinsverband zijn:

 • De verzekeringsnemer;
 • Zijn/haar echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner;
 • De met hem/haar in gezinsverband samenwonende personen;
 • Hun minderjarige kinderen;
 • Hun meerderjarige, ongehuwde kinderen die bij hen inwonen of voor studie uitwonend zijn;
 • Hun (groot-, schoon)ouders, ongehuwde bloed- en aanverwanten die bij hen inwonen;
 • Hun logés;
 • Hun huispersoneel (voor zover hun aansprakelijkheid verband houdt met werkzaamheden voor de verzekerde).

Aansprakelijkheidsverzekering

Huisdieren in je aansprakelijkheidsverzekering

De meeste verzekeraars vergoeden ook schade die veroorzaakt is door huisdieren. Wettelijk gezien vallen huisdieren onder de verantwoordelijkheid van de verzekerde. Als bezitter van een huisdier kan je aansprakelijk worden gesteld wanneer jouw huisdier zelfstandig en door eigen gedrag ergens schade veroorzaakt. Een voorwaarde om aanmerking te komen voor een vergoeding is wel dat de verzekerde het dier ‘particulier’ of beter gezegd als hobby bezit en niet voor andere doeleinde wordt gebruikt. In de regel is hierbij hetzelfde eigen risico van toepassing als bij overige schades.

Vriendendienst

In verzekeringstermen wordt een onbetaalde klus ook wel een vriendendienst geheten. Op een AVP is er in principe alleen dekking voor schade die veroorzaakt is door een verzekerde, die daadwerkelijk aansprakelijk is voor die schade. Dit is in de praktijk vaak erg lastig om uit te leggen: is er nu wel of niet sprake van aansprakelijkheid en is er dus wel of geen polisdekking? Is er iets te verwijten, dan is er wel dekking en is er niets te verwijten dan is er geen dekking. Om dit probleem op te lossen hebben de meeste AVP-verzekeraars in hun voorwaarden een bepaling opgenomen waaruit blijkt, dat er toch wel dekking is, ook als er geen sprake is van aansprakelijkheid bij het verstrekken van een vriendendienst. Deze dekking is wel gemaximeerd meestal tot een bedrag van ongeveer € 10.000,- per gebeurtenis. Als de verzekerde wel aansprakelijk is, dan is er uiteraard volledige dekking.

Oppassen en logeren

Er geldt geen wettelijke aansprakelijkheid voor schade ontstaan tijdens oppassen door familie, vrienden of kennissen. Wanneer er iemand komt spelen in je huis, aanvaard je als ouders het risico dat er iets kan sneuvelen tijdens het spelen. Dit risico had net zo goed bij je eigen kinderen kunnen gebeuren en daarom geldt er bij de meeste verzekeraars geen dekking. Als jouw zoon bij een ander thuis iets kapot maakt, is het toch mogelijk dat je dit op je AVP kunt claimen als er sprake is van een oppasclausule. Voorwaarde is wel dat de schade is geleden door degene(n) bij wie wordt gelogeerd of opgepast (afhankelijk van de situatie).

Aansprakelijkheidsverzekering

Sport en spel in aansprakelijkheidsverzekering

Een toeschouwer krijgt bij een voetbalwedstrijd een bal in zijn gezicht en breekt daarbij zowel zijn neus als zijn bril. Wettelijk gezien is er dan geen aansprakelijkheid in het spel. Je kunt een voetballer namelijk moeilijk erop aanrekenen dat hij een bal met grote snelheid wegschopt.

Dankzij de sport- en spelclausule wordt de schade (soms gedeeltelijk) vergoed als;

 • De schade niet de schuld is van de benadeelde zelf;
 • De sportende veroorzaker niet aansprakelijk is;
 • De benadeelde geen mede-sporter/-speler is.

Let op: vooralsnog hebben de meeste verzekeraars in hun AVP géén sport- en spelclausule opgenomen, controleer dit dus per verzekeraar.

Geleende producten in je aansprakelijkheidsverzekering

Aansprakelijkheidsverzekering dekking?

PrijsCheck is volledig onafhankelijk van alle aansprakelijkheidsverzekeraars. Je sluit direct online je aansprakelijkheidsverzekering af bij de de keuze van je verzekeraar. Tevens verzorgt de verzekeraar de polis voor jou. Tijdens de looptijd van de polis kun je bij hen terecht voor vragen en wijzigingen. Heb je hulp nodig, bijvoorbeeld bij het vergelijken van je aansprakelijkheidsverzekering? Dan kun je altijd bij ons terecht! Overstappen hoeft vanaf nu dus geen gedoe meer te zijn. Aansprakelijkheidsverzekering vergelijken? Dat kan in minder dan 1 minuut. Sluit nu je aansprakelijkheidsverzekering af.

Aansprakelijkheidsverzekering

Voordelen Aansprakelijkheidsverzekering vergelijken op PrijsCheck

 • Duidelijk en transparant; geen moeilijke teksten;
 • Vind in minder dan 1 minuut de juiste aansprakelijkheidsverzekering;
 • PrijsCheck op basis van prijs EN kwaliteit.