• 35.000 ANDERENBesparen met PrijsCheck.nl

Checklist uitvaart

Wat komt er allemaal kijken bij een overlijden? Naar welke papieren wordt gevraagd? Wat heeft men nodig? Onderstaand volgt een checklist van zaken die bij een overlijden direct van belang zijn voor jou en ook voor je nabestaanden (checklist nr 2 onder het kopje ‘Checklist voor de nabestaanden’). Volg deze checklist zoveel mogelijk om jouw uitvaart goed voor te bereiden. De onderstaande checklist uitvaart helpt je te voorkomen dat je belangrijke zaken vergeet. Van het waarschuwen van een arts tot en met het afwikkelen van de boedel.

Vooraf te inventariseren

Maak een overzicht van:

 • Abonnementen op kranten en tijdschriften;
 • Lidmaatschappen van verenigingen, clubs en dergelijke;
 • Namen en wachtwoorden van websites en webforums;
 • Bankrekeningnummers van eigen (spaar)rekeningen;
 • Bankrekeningnummers van en/of rekeningen;
 • Rekeningnummers van spaarloon, levensloopsparen en dergelijke;
 • Lopende verzekeringen met polisnummers;
 • Pensioenoverzicht;
 • Naam van de notaris waar het testament of de wilsbeschikking ligt;
 • Is er een donorcodicil?
 • Is er een wensenboekje of is er een voorbespreking geweest?
 • Controleer je uitvaartverzekering goed;
 • Stel een adressenlijst samen.

Denk alvast na over…

Probeer alvast na te denken over onderstaande onderwerpen. Samen met de uitvaartverzorger bespreek je de hele uitvaart.

 • Begraven (wat voor soort graf) of cremeren?
 • Laatste verzorging met of zonder familie?
 • Kleding, make-up en haardracht;
 • Wel of geen lichte balseming;
 • Uitvaartkist (soort/kleur);
 • Privé en openbare rouwbezoeken en tijdstippen;
 • De accommodatie waar de afscheidsdienst gaat plaatsvinden;
 • De wensen voor horeca;
 • Of er bloemen gewenst zijn (met voorkeur voor bloem, kleur, tekst lint);
 • Specifieke wensen (foto of filmreportage/live muziek/bijzonder ritueel/andere ideeën);
 • Rouwdrukwerk (soort en tekst rouwkaart, prentjes);
 • Plaatsing van een rouwadvertentie;
 • Tijden van rouwbezoek;
 • Kleur van de rouwauto;
 • Aantal volgauto’s en de te rijden route;
 • Wie stelt de dienst samen (voorganger/woorddienstbegeleider/familie zelf);
 • Invulling van de dienst (sprekers/muziek/live muziek/eigen dragers);
 • Invulling van de condoleance.

Wat regel je zelf rondom de uitvaart?

Afhankelijk van de invulling van je uitvaart zijn er een paar kleine zaken die je zelf nog moet regelen:

 • Uitzoeken van kleding en sieraden;
 • Bestellen van de bloemen en tekst op linten bedenken;
 • Teksten en foto’s voor rouwdrukwerk;
 • Doorgeven van een rouwadvertentie bij de krant;
 • Schrijven van tekst om voor te dragen tijdens de dienst;
 • Foto’s uitzoeken om tijdens de dienst te vertonen;
 • Muziek op cd zetten en overhandigen aan uitvaartverzorger;
 • Andere specifieke wensen uitwerken.

Checklist voor de nabestaanden

Voor je nabestaanden is het natuurlijk ook van belang dat zij weten wat er allemaal geregeld moet worden:

Voor de uitvaart

 • Een arts dient een verklaring van overlijden op te stellen, dit is nodig voor de aangifte bij de burgerlijke stand;
 • Check of er een uitvaartverzekering is afgesloten en wat er gedekt is;
 • Neem contact op met een uitvaartondernemer;
 • Als iemand overlijdt tijdens een reis, bel dan ook de alarmcentrale van de reisverzekering;
 • Als iemand is overleden door een verkeersongeval, bel dan de autoverzekeraar;
 • Probeer na te gaan of er een testament en/of donorcodicil is. De overledene kan immers wensen hebben vastgelegd;
 • Je dient aangifte te doen van het overlijden bij de afdeling Bevolking in de gemeente van overlijden;
 • Verstuur de rouwkaarten op tijd.

Na de uitvaart

 • Indien de bankrekening(en) geblokkeerd zijn, kun je bij de notaris een verklaring van erfrecht aanvragen;
 • Noteer het banksaldo op de overlijdensdatum;
 • Zeg eventueel abonnementen op;
 • De tenaamstelling van spaarbankboekjes, bankrekening en/of beleggingsrekening die op naam van de overledene staan, dient te worden gewijzigd;
 • Vraag indien van toepassing de werkgever in geval van een geblokkeerde rekening het salaris op een bankrekening te storten waar je wel bij kunt;
 • Richt een aanvraag ter verkrijging van een ANW-uitkering (Algemene Nabestaandenwet voor Wezen) aan het districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank, waaronder je woonplaats ressorteert;
 • Zend een bericht aan de desbetreffende verzekeringsmaatschappij in verband met de uitkering van het pensioen, etc;
 • Alle maatschappijen waarbij verzekeringen zijn afgesloten, dienen van het overlijden in kennis te worden gesteld;
 • Licht de zorgverzekeraar in, omdat de polis(sen) gewijzigd dienen te worden;
 • Indien er een hypotheek is op een pand, controleer de hypotheekakte of daarin een clausule is opgenomen waarin bepaald is of de hypotheek boetevrij kan worden afgelost;
 • Bewaar alle rekeningen van de kosten die in verband met het overlijden worden gemaakt; deze kosten zijn voor een deel fiscaal aftrekbaar;
 • Trek zo nodig machtigingen tot automatische overschrijvingen in;
 • Vraag advies aan een belastingconsulent betreffende aftrekposten en bijzondere lasten;
 • Indien de nabestaande niet voor een verplichte aanslag in aanmerking komt, vraag bij de Inspecteur van de Directe Belastingen een aangiftebiljet T aan (indien je teruggave van loonheffing verwacht);
 • Als een ouder is overleden: regel zaken zoals voogdij, kinderbijslag, kinderopvang en eventueel gezinshulp en maatschappelijk werk;
 • Taxeer de boedel en inboedel of laat die taxeren;
 • Ga na of het mogelijk is verlaging van bepaalde tarieven aan te vragen voor de nabestaande (bijvoorbeeld milieubelasting en reinigingsrechten);
 • Als alle aanslagen binnen zijn, moet de boedel definitief worden afgewikkeld. Je kunt hiervoor een afspraak maken met een notaris.

Top 3 uitvaartverzekeringen

Yarden
Monuta
Dela

Mijn Laatste Wensen uitvaartverzekering

Monuta

DELA Basis
V.a. € 1,99 per maand
V.a. € 4,84 per maand
V.a. € 4,38 per maand
Bedrag € 1500,-
Bedrag € 5000,-
Bedrag € 5500,-
Termijn tot 85 jaar
Termijn tot 80 jaar
Looptijd levenslang
Bekijk direct >>>
Bekijk direct >>>
Bekijk direct >>>