• 35.000 ANDERENBesparen met PrijsCheck.nl

Veelgestelde vragen Inboedel

Inboedelverzekeringen vergelijken is al ingewikkeld genoeg. Daar wil je natuurlijk niet ook nog eens veel lastige vragen tegen komen. PrijsCheck probeert jou daarom alles te laten begrijpen. Mocht je iets niet begrijpen bekijk dan de veelgestelde vragen of stel je vraag aan ons via de chat.

inboedelverzekering vergelijken

Is het verplicht om een inboedelverzekering af te sluiten?
In je woning staan meubels, apparatuur en andere waardevolle spullen. Deze spullen kunnen op vele manieren beschadigd raken. De financiële gevolgen kunnen hoog oplopen en zijn vaak moeilijk te dragen. Dus kun je je hiertegen verzekeren via een inboedelverzekering. Een inboedelverzekering is tevens niet verplicht.

Wat bepaalt de hoogte van de premie?
De inboedelverzekeraar baseert de premie van de inboedelverzekering aan de hand van een aantal factoren:

  • De waarde van je spullen;
  • Je woongebied (Bijv; woon je in een grote stad of een rustige boerderij);
  • Het type woning waarin je woont (koophuis, huurhuis, appartement, villa etc);
  • Eventuele preventiemaatregelen, zoals een alarm of het politiekeurmerk Veilig Wonen;
  • De dekking die jij zelf bepaalt;
  • Schadeverleden;
  • Garantie tegen onderverzekering.

Hoe voorkom ik dat ik te laag verzekerd ben?
Allereerst door de waarde van de inboedel nauwkeurig vast te stellen. Daarnaast door de indexclausule in de polis op te laten nemen. Het verzekerd bedrag wordt dan jaarlijks aan de welvaartsstijging aangepast. Bij schade wordt eerst het verzekerd bedrag met 25 procent verhoogd om daarna vast te stellen of je voldoende bent verzekerd.

Wat gebeurt er als ik de waarde van mijn inboedel te laag inschat?
Als je de waarde van je inboedel te laag inschat, dan kun je probleem krijgen bij schade. Stel je hebt een inboedel van 30.000 euro en je bent voor 15.000 euro verzekerd. Bij een schade van € 5.000 krijg je slechts € 2.500 vergoed.

Wat is het verschil tussen een inboedelverzekering en een opstalverzekering?
Onder de inboedelverzekering vallen alle roerende zaken in en om je huis zoals meubels en fietsen. De opstalverzekering biedt dekking voor je woonhuis en de tot het woonhuis behorende garage, schuur, schutting en omheining. Soms is het onduidelijk of iets bij de inboedel of bij het huis hoort. Zo maakt verlijmd laminaat deel uit van de opstal en wordt los laminaat tot de inboedel gerekend.

inboedelverzekering vergelijken

Extra verzekeren bij emotionele waarde?
Een schilderij wat misschien niet zo veel waard is, maar voor jou veel betekent, wil je natuurlijk goed verzekeren. Echter verzekeren inboedelverzekeraars alleen op basis van de nieuwwaarde. Dus is het niet mogelijk om emotionele waarde te verzekeren.

Hoe wordt de verzekerde som vastgesteld?
Bij het vaststellen van de verzekerde som moet er van alle bezittingen worden nagegaan wat de nieuwwaarde is, of wat eventueel de dagwaarde is. Om het makkelijker te maken kan er ook voor worden gekozen om de inboedel te laten taxeren of om een inboedelwaardemeter in te vullen.

Wat is een waardegarantie?
Als je je inboedel verzekert moet je erop letten of je bent verzekerd tegen onderverzekering. Je wilt niet na schade maar de helft van de waarde van je inboedel terugkrijgen, omdat je achteraf onderverzekerd blijkt te zijn. Bij sommige verzekeringen kun je je inboedel verzekeren tegen onderverzekering zonder dat je dit voor een maximumbedrag hoeft te verzekeren. Dagwaarde = huidige nieuwwaarde – aftrek door het gebruik en/of beschadigingen

Wat is een nieuwwaarderegeling?
Je inboedel kent een dagwaarde en een nieuwwaarde. Met de dagwaarde wordt de nieuwwaarde van je inboedel bedoelt min een waardevermindering door het gebruik ervan. Je meubels slijten bijvoorbeeld en dure apparatuur kent een afschrijfbedrag. De volledige omschrijving van de dagwaarde kun je terugvinden in de polis van de verzekeraar. De nieuwwaarde is het bedrag dat een soortgelijk product nu kost. Uitkering van de nieuwwaarde houdt in dat je hetzelfde product met dezelfde kwaliteit, specificaties en soort terug kan kopen. Ook de volledige beschrijving van de nieuwwaarde van je inboedel vind je terug in de polis. Nieuwwaarde = bedrag voor hetzelfde soort product.

Let op
Je krijgt niet altijd hetzelfde bedrag terug dat je ooit hebt betaald voor het betreffende product dat schade heeft opgelopen o.i.d. Als voorbeeld nemen we een elektronisch product. Door de technische ontwikkelingen van tegenwoordig dalen de prijzen van technische producten snel (koelkast, wasmachine, laptop e.d.). Als je je laptop hebt gekocht voor €800 en deze raakt twee jaar later ernstig beschadigd, dan is de kans klein dat je deze €800 terugkrijgt. Misschien is de prijs €200 gedaald en krijg je dus ‘slechts’ €600 terug.

inboedelverzekering vergelijken

Waarom een inboedelwaardemeter?

Met behulp van een inboedelwaardemeter kun je op een eenvoudige manier de waarde van je inboedel vaststellen. Daarvoor maakt de meter gebruik van een aantal vaste gegevens: leeftijd hoofdkostwinnaar, samenstelling huishouden, maandinkomen hoofdkostwinnaar, oppervlakte woning en eventuele bijtellingen aan audiovisuele en computerapparatuur en lijfsieraden. De inboedelverzekeraar zal aan je vragen om de inboedelwaardemeter in ieder geval elke 3 jaar in te vullen, maar ook als je situatie wijzigt (Als je bijvoorbeeld gaat samenwonen, je krijgt een kind, je gaat verhuizen etc). Met de inboedelwaardemeter ben je verzekerd tegen onderverzekering.

Wat zijn herstelkosten?

Hopelijk gaat het je nooit overkomen, een brand, waterschade of iets anders. Mocht je inboedel echter wel schade oplopen dan gaat je verzekeraar altijd na of de beschadigde inboedel nog te herstellen is. Dit gaat op een verantwoorde manier. Als de herstelkosten hoger uitvallen dan het kopen van nieuwe goederen, dan zal je verzekeraar uiteraard de nieuwe producten die je hebt gekocht vergoeden. Daarom is het altijd handig om een offerte aan te vragen voor eventuele herstelkosten.

Is schade door eigen schuld verzekerd?
Dit hangt af van je dekking. Als je de meest uitgebreide dekking hebt gekozen ben je verzekerd tegen elk buitenkomend onheil. Dus ook als je zelf een schade veroorzaakt. Opzet of grove nalatigheid is altijd uitgesloten. Ook gevolgschade van achterstallig onderhoud aan de eigen woning is niet verzekerd.

Zijn lijfsieraden meeverzekerd?
In de meeste gevallen zijn lijfsieraden meeverzekerd. De dekking voor lijfsieraden is in het algemeen beperkt tot maximaal 2.500 euro. Zijn je lijfsieraden meer waard? Dan zul je deze extra moeten verzekeren. Je kunt daarvoor een kostbaarheden verzekering afsluiten. Deze biedt vaak een ruimere dekking, maar is ook relatief duurder.

Welk bedrag moet ik bij schade aan de verzekeraar opgeven als schadebedrag?
Je bent in principe verzekerd tegen nieuwwaarde. Je dient daarom de huidige nieuwwaarde op te geven van hetgeen verloren is gegaan. Als reparatie mogelijk is zal de verzekeraar veelal over gaan tot vergoeding van de reparatiekosten. Je hebt daarnaast eventueel recht of een extra vergoeding wegens waardevermindering. Als de dagwaarde minder bedraagt dan 40 procent van de nieuwwaarde wordt het uitgekeerd op basis van dagwaarde.

inboedelverzekering vergelijken

Kan ik mijn inboedelverzekering opzeggen als ik ga verhuizen?
Aangezien jouw inboedel mee gaat naar jouw nieuwe huis, is dit geen reden om de inboedelverzekering op te zeggen. Geef wel je nieuwe adres door aan de verzekeraar, anders ben je niet verzekerd voor je inboedel. Als je inboedel tijdelijk op meerdere adressen staat vanwege de verhuizing dan is het verstandig dit te laten weten aan je verzekeraar. Na een verhuizing moet je meestal opnieuw de inboedelwaardemeter invullen. Je hebt dan een garantie tegen onderverzekering.