• 35.000 ANDERENBesparen met PrijsCheck.nl

Fysiotherapie

De verzekering van fysiotherapie is sterk afhankelijk van jouw situatie. Uit ons onderzoek over aanvullende zorgverzekeringen blijkt dat fysiotherapie niet altijd loont. Ook wordt er gekeken naar leeftijd en jouw gezondheidssituatie.

  • Jongeren onder de 18 jaar krijgen de eerste 9 behandelingen vergoed. Met een chronische aandoening krijg je vaak alles vergoedt.
  • Boven de 18 jaar betaal je alle behandelingen  zelf. Met een chronische aandoening betaal je de eerste 20 behandelingen zelf, de rest krijg je vergoedt.
  • Fysiotherapie na een operatie valt onder de kosten van een ziekenhuisbehandeling, eenmaal uit het ziekenhuis gelden de bovenstaande regels.

Eigen risico fysiotherapie

Bij de basisverzekering is sprake van een verplicht eigen risico. Dat houdt in dat je bij zorgkosten die onder de basisverzekering vallen het eerste deel dat je jaarlijks declareert (het eigen risico bedrag van € 385,- in 2017) zelf dient te betalen. Dit geldt ook voor de kosten van fysiotherapie.

1. Vergoeding fysiotherapie onder de 18 jaar

Jongeren tot 18 jaar krijgen in 2017 de eerste 9 behandelingen fysio en oefentherapie vergoed. Hebben deze behandelingen niet het gewenste resultaat? Dan vergoedt de zorgverzekeraar eventueel meer behandelingen (maximaal 9). Heb je een chronische aandoening en ben je jonger dan 18 jaar? Dan is het zeer goed mogelijk dat je alle behandelingen krijgt vanuit de basisverzekering. Een aanvullende zorgverzekering (op naam van de ouder) is dan niet noodzakelijk. De aandoening moet op de lijst met chronische aandoeningen staan.

2. Vergoeding fysiotherapie boven de 18 jaar

Vanaf 18 jaar heb je geen recht op vergoeding voor behandelingen door een fysiotherapeut. Voor de kosten van fysiotherapie kun je je aanvullend verzekeren. Je kunt kiezen voor de vergoeding van een beperkt aantal behandelingen, maar ook voor de vergoeding van alle behandelingen. Als je ouder bent dan 18 jaar, moet je -indien je een chronische aandoening hebt- sinds 1 januari 2012 de eerste twintig behandelingen zelf betalen. Daarna krijg je de behandelingen alleen vergoed vanuit de basisverzekering als de aandoening wordt genoemd in de chronische lijst. Heb je urine-incontinentie? Dan krijg je de eerste 9 behandelingen bekkenfysiotherapie vergoed.

3. Fysiotherapie na een operatie

Fysio tijdens een ziekenhuisopname valt onder de kosten van de ziekenhuisbehandeling die wordt vergoed door de basisverzekering. Eenmaal uit het ziekenhuis geldt de vergoeding vanuit de aanvullende verzekering of vanuit de basisverzekering (vanaf de 21ste behandeling) als de aandoening op de chronische lijst staat.

Gemiddelde kosten fysiotherapie

Er gelden geen vaste prijzen voor fysio. Gemiddeld rekent een therapeut tussen de €29 en €35 voor een reguliere behandeling. Ben je aanvullend verzekerd voor fysiotherapie, dan worden de kosten volledig of deels vergoed door je verzekeraar. Bij de meeste verzekeringen heeft je verzekeraar contracten afgesloten met fysiotherapeuten. Check of de fysiotherapeut van je keuze wel een contract heeft met je verzekeraar. Als dat niet het geval is, krijg je vaak niet het hele bedrag vergoedt. Let op: Als je behandelingen voor fysiotherapie vergoed krijgt uit de basisverzekering, dan wordt dit verrekend met je eigen risico. Dit geldt niet als de behandeling vergoed wordt uit een aanvullende zorgverzekering.

Fysiotherapie zorgverzekering vergelijken

Wat is fysiotherapie?

Vrijwel iedereen krijgt in zijn of haar leven te maken met fysio. Een redelijk groot percentage Nederlanders komt zelfs regelmatig bij een fysiotherapeut of heeft klachten waardoor een chronische behandeling nodig is. Bij de keuze van de juiste basisverzekering of aanvullende zorgverzekering is het daarom voor veel mensen belangrijk om te weten wat er op het gebied van fysiotherapie gedekt wordt binnen de basisverzekering en wat de mogelijke dekkingen zijn als we kijken naar aanvullende zorgverzekeringen. Wij geven je meer informatie over waar je op moet letten tijdens het vergelijken van zorgverzekeringen.

Fysio houdt zich bezig met de behandeling van klachten aan het “bewegend functioneren van de mens”. Dus zodra mensen klachten hebben met hun houding (kan ook zithouding zijn) of bij het bewegen, kan een behandeling door een fysiotherapeut helpen. Fysiotherapie zit (gedeeltelijk) in het basispakket van de zorgverzekering. Wat je precies qua vergoeding krijgt, hangt af van je leeftijd en van de reden waarom je fysiotherapie krijgt. Je kunt je aanvullend verzekeren voor fysiotherapie die niet in de basisverzekering zit.

Heb je fysiotherapie nodig?

Of je een aanvullende zorgverzekering nodig hebt voor fysio hangt af van je huidige zorgbehoefte en het risico dat je loopt op een aandoening. Ben je gezond en doe je niet aan risicovolle sporten, dan heb je – wat fysiotherapie betreft – wellicht helemaal geen aanvullende verzekering nodig (of is het goedkoopste aanvullende pakket wellicht voldoende). Als je een grotere kans op blessures hebt door de sport die je beoefent, is een aanvullende verzekering voor fysiotherapie het overwegen waard. En als je (vaker) last van je rug of zwakke gewrichten hebt, kan het zeker verstandig zijn een iets duurdere aanvullende verzekering af te sluiten. Vraag jezelf altijd af of je zelf voor fysiotherapie wilt betalen als er iets gebeurt, of dat je liever een (maandelijkse) premie hiervoor betaalt.

Aanvullende fysio verzekering

Heb je een aanvullende zorgverzekering? Dan krijg je mogelijk meer behandelingen vergoed. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden van je zorgverzekering. Vraag je zorgverzekeraar ook naar vergoedingen van behandelingen zoals Mensendieck of Cesar, naar de hoogte van eventuele vergoedingen en of je een eigen bijdrage moet betalen.

Fysiotherapie zorgverzekering vergelijken

Verwijzing en kosten fysiotherapie

Je hebt geen verwijsbrief van je huisarts nodig voor een bezoek aan de fysiotherapeut. Vraag wel bij je zorgverzekeraar na of deze een contract heeft met de fysiotherapeut van je keuze. Je krijgt de behandeling anders misschien niet vergoed. Tevens gelden er geen vaste prijzen voor fysiotherapie en oefentherapie. Elke fysiotherapeut moet zijn prijzen zichtbaar ophangen in de behandelkamer.

Onderzoek: “Aanvullende Zorgverzekering blijkt melkkoe”

PrijsCheck.nl heeft onderzoek gedaan naar de dekking van aanvullende verzekeringen om na te gaan in hoeverre de kosten (premies) van de verzekeringen opwegen tegen de baten (vergoedingen). Het volledige rapport naar aanvullende zorgverzekeringen kun je hier terug lezen.