• 35.000 ANDERENBesparen met PrijsCheck.nl

Ouderen zorgverzekering

Net gestopt met werken en zijn je kinderen het huis uit. Dan is orthodontie, kraamzorg of speciale dekkingen voor studenten niet van toepassing op jouw zorgverzekering. Jij hebt andere wensen en dat begrijpen wij bij PrijsCheck. Veel voorkomende aanvullende dekkingen onder ouderen zijn:

 • Fysiotherapie;
 • Vergoeding voor brillen of lenzen;
 • Vergoeding voor hoortoestellen;
 • Tandheelkundige zorg;
 • Vergoeding van geneesmiddelen.

Zorgverzekering voor ouderen

De toegang tot goede zorg is voor iedereen van groot belang, dus ook voor senioren. Het systeem van de Nederlandse zorgverzekering zorgt ervoor dat alle Nederlanders toegang hebben tot betaalbare medische hulp. Hiervoor moet je echter wel zelf je eigen zorgverzekering regelen. Je moet daarbij de keuze maken welke zorg je precies wilt verzekeren. Dit is niet altijd even gemakkelijk. Op deze pagina vind je de belangrijkste informatie over de zorgverzekeringen voor ouderen.

Senioren, ouderen of 50+

Veel zorgverzekeraars hebben een speciale zorgverzekering gericht op mensen boven de 50 jaar. Dit wordt soms een zorgverzekering voor ouderen, senioren of 50+ genoemd. Gemiddeld hebben ouderen (mede door de leeftijdscategorie) meer zorg nodig dan de jongere generaties. Dat betekent dat ouderen zich beter moeten verzekeren voor een bepaalde behandeling, medicatie etc. Het voordeel van een aanvullende verzekering is dat meer zorgkosten van medicatie of behandelingen worden vergoed. Met andere woorden, je hoeft zelf niet (geheel) voor de kosten op te draaien. Het kan voorkomen dat de basisverzekering je zorgbehoeftes deels vergoedt. Het kan daarom verstandig zijn dat je je aanvullend verzekert, waardoor je meer van je zorgbehoeftes vergoed krijgt. Iedereen in Nederland is verplicht een basisverzekering af te sluiten. Voor een aanvullende zorgverzekering geldt dat niet.

Aanvullende ouderen verzekeringen

Veel voorkomende dekkingen bij aanvullende ouderen verzekeringen:

 • Fysiotherapie (vaak ook extra fysiotherapie);
 • Vergoeding voor brillen of lenzen;
 • Vergoeding voor hoortoestellen;
 • Tandheelkundige zorg (vaak zit dit ook niet bij een aanvullende ouderen zorgverzekering);
 • Vergoeding voor geneesmiddelen buiten het geneesmiddelen vergoedingssysteem om (dan heb je meer keuze op het gebied van geneesmiddelen en dan krijg je niet de goedkoopste variant van de geneesmiddelen die je nodig hebt);
 • Vergoeding of dekking van griepprik (ook voor de niet risicogroep);
 • Preventieve onderzoeken zijn vaak ook gedekt.

Extra dekkingen aanvullende ouderen verzekering

Soms zitten er nog extra dekkingen bij een aanvullende ouderen verzekering zoals een bovenooglidcorrectie (met eigen bijdragen of bij sommige verzekeraars vergoed als het medisch noodzakelijk is),vergoeding voor steunzolen, ooglaserbehandeling, mantelzorg en vergoeding voor geneesmiddelen voor erectiestoornissen.

Mantelzorg

Stel dat je partner opeens ziek wordt en voorlopig veel dingen niet meer zelf kan. Dan sta je vanzelfsprekend klaar om voor de ander te zorgen. 2,6 miljoen Nederlanders zijn op deze manier mantelzorger voor familie, vrienden of mensen in de buurt. Omdat deze bijzondere vorm van zorg heel waardevol is voor de samenleving, worden mantelzorgers ondersteund vanuit de zorgverzekering. De basisverzekering biedt geen (directe) vergoedingen voor mantelzorg. Deze vind je wel in veel aanvullende pakketten. Zo vind je vaak de vergoeding voor een mantelzorgmakelaar. Hij of zij kan jou helpen bij regelzaken en financiën. Ook kan een mantelzorgmakelaar je helpen om vervangende (mantel)zorg (respijtzorg) te vinden als je de zorg een tijdje niet meer kunt uitvoeren.

Thuiszorg 2017

Persoonlijke verzorging en wijkverpleging zullen worden geregeld binnen de zorgverzekeringswet (Zvw). Dat betekent dat zorgverzekeraars sinds 2016 verantwoordelijke zijn voor verzorging en verpleging bij mensen thuis tot en met opname in het ziekenhuis (wanneer nodig). Zorgverzekeraars zullen zelf zorg op prijs en kwaliteit moeten inkopen bij thuiszorginstellingen en andere zelfstandige zorgverleners die thuiszorg verlenen. Mensen die nu of in de toekomst persoonlijke verzorging en verpleging nodig hebben, kunnen ook in 2017 dus terecht bij hun eigen zorgverzekeraar. Als cliënt (thuiszorg behoevende) kun je kiezen uit verschillende gecontracteerde zorgverleners dichtbij huis. Vergoeding van de ontvangen zorg, het betalen van de eigen bijdrage en overige administratie zal voortaan verlopen via de zorgverzekeraar.

Ouderen zorgverzekering

Kunstgebit

De kosten voor een kunstgebit worden grotendeels, voor 75% vergoed door de basisverzekering. Wanneer er geen aanvullende verzekering is afgesloten die de overige 25% van de kosten dekt zal dit zelf moeten worden voldaan. Wel komen de kosten voor een kunstgebit eerst voor rekening van het eigen risico (385 euro in 2016). Wanneer er geen andere kosten ten laste van het eigen risico zijn gemaakt zullen daarom de eerste 385 euro aan kosten zelf moeten worden voldaan.

Acceptatieplicht ouderen zorgverzekering

Voor de basisverzekering bestaat er geen acceptatieplicht en dat betekent dat een zorgverzekeraar je niet mag weigeren, maar een ouderen zorgverzekering is een aanvullende verzekering en voor aanvullende verzekeringen bestaat er wel een acceptatieplicht. Houdt er dus rekening mee dat je geweigerd kunt worden of dat de zorgverzekeraar eerst medische informatie over je wil. Mocht je al een aanvullende ouderen verzekering hebben, maar je wilt overstappen zorg dan altijd dat je zeker weet dat je ergens anders geaccepteerd wordt voordat je jouw oude speciale zorgverzekering voor ouderen opzegt.

Zorgverzekering voor ouderen

Uit onderzoek blijkt dat veel ouderen nauwelijks van zorgverzekeraar wisselen. Slechts 6,4 procent van de mensen vanaf 40 jaar wisselt van zorgverzekeraar. Vanaf 65 jaar is dat maar 2 procent. Wil je zorgverzekeringen vergelijken, let dan goed op dat je de dekkingen selecteert die voor jou belangrijk zijn. Je ziet vervolgens snel welke verzekeringen er als voordeligste uit de bus komen en ook qua dekking goed aansluiten bij jouw wensen en eisen.

Zorgverzekeringen vergelijken

Heb je een zorgverzekering nodig en weet je niet zo goed waar je moet beginnen? Je kunt elk jaar overstappen van zorgverzekering en de meest voordelige voor je kiezen. Om het je makkelijker te maken hebben wij alle senioren zorgverzekeringen op een rij gezet en de meest goedkope voor jou geselecteerd. Je hoeft alleen nog te kiezen welke dekking je wilt hebben. Verwacht je komend jaar bijvoorbeeld veel tandartskosten of heb je fysiotherapie nodig? Je kunt het eenvoudig aangeven en zo de goedkoopste zorgverzekering voor senioren vinden. Je kunt alle zorgverzekeringen via de computer afsluiten.

Ouderen zorgverzekering

Hulp bij senioren zorgverzekering afsluiten

Sommige ouderen zijn niet in staat om zelfstandig een zorgverzekering af te sluiten. Bijvoorbeeld ouderen die de ziekte van Alzheimer hebben. Dit kan wel gedaan worden door een bewindvoerder of curator. Wanneer deze laatste er niet zijn kunnen eventueel anderen hem of haar verzekeren. Een familielid, de instelling waarin betrokkene verblijft of een hulpverlenende instantie kan hem of haar verzekeren. Daarvoor is wel de toestemming van de te verzekeren persoon nodig. Je hebt hiervoor van de persoon waarvoor je de zorgverzekering regelt een rekeningnummer en het burger servicenummer nodig.