• 35.000 ANDERENBesparen met PrijsCheck.nl

AZVZ Zorgverzekering

AZVZVanaf 1 januari 2011 is AZVZ een label van zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid in Leiden. Het label AZVZ richt zich specifiek op maritieme bedrijven en op maritieme werknemers en hun gezinsleden.

AZVZ Zorgverzekering 2017

Het label AZVZ werkt zonder winstoogmerk en kan daardoor meer premiekorting en betere voorwaarden aanbieden. Via collectieve overeenkomsten met de maritieme sectoren kunnen zeevarenden, opvarenden in de binnenvaart, de zeegaande waterbouw en de gezinsleden van deze groepen verzekerden, walpersoneel van rederijen met hun gezinsleden en voormalige zeevarenden plus gezinsleden profiteren van een zeer gunstige premie.

Basisverzekering AZVZ 2017

Iedereen die in Nederland woont of in Nederland werkt en over het loon loonbelasting betaalt, is verzekerd voor de Zorgverzekeringswet en is verplicht zich daarvoor in te laten schrijven bij een zorgverzekeraar die daarvoor over de noodzakelijke vergunningen van De Nederlandsche Bank en de Autoriteit financiële markten beschikt. Zorg en Zekerheid heeft deze vergunningen. De premie is een vast bedrag per jaar, dat maandelijks in gelijke delen bij vooruitbetaling aan de verzekeraar moet worden afgedragen. Deze premie wordt door elke verzekeraar voor zijn eigen verzekerden vastgesteld en verschilt dus van verzekeraar tot verzekeraar. Aan zeevarenden en hun gezinsleden wordt een collectiviteitskorting verleend van 10%, waardoor de premie van AZVZ tot de laagste van Nederland behoort. Deze premie kan ook bij vooruitbetaling voor een geheel of een half jaar worden voldaan. Dan wordt een korting verleend van 3% respectievelijk 1%.

Aanvullende dekking AZVZ

Een aanvullende verzekering kun je alleen afsluiten bij AZVZ als je staat ingeschreven als zorgverzekerde bij AZVZ. In tegenstelling tot de basisverzekering geldt hier geen acceptatieplicht. Ook wordt er geen selectie toegepast waardoor iedereen wordt geaccepteerd voor een aanvullende verzekering. AZVZ kent twee aanvullende verzekeringen: AZVZ AV Comfort en AZVZ AV Comfort Extra. Het sluiten van een aanvullende verzekering is alleen mogelijk in aanvulling op de basisverzekering.

Waarom AZVZ Zorgverzekering?

  • AZVZ werkt samen met zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid uit Leiden;
  • Dit maakt het mogelijk de zorg aan te bieden, die rekening houdt met de behoeften van werkgevers en werknemers uit de maritieme sectoren;
  • De Maritieme Maatschappij werkt zonder winstoogmerk en kan daardoor de verzekerden laten profiteren van gunstige voorwaarden en premies.

Inhoud van de pagina

De inhoud van deze pagina heeft PrijsCheck zo zorgvuldig mogelijk voor je samengesteld, echter hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Raadpleeg voor een volledig overzicht van de dekking altijd de polisvoorwaarden van je verzekeraar.

Contactgegevens AZVZ

Bezoekadres: Radarweg 60, 1043 NT AMSTERDAM
Correspondentie-adres: Postbus 9138, 1006 AC AMSTERDAM
Telefoon: 020-586 66 66
E-mail: info@scheepvaartnet.nl
Website: www.scheepvaartnet.nl