• 35.000 ANDERENBesparen met PrijsCheck.nl

DSW

DSWDSW is een kleine zorgverzekeraar die ieder jaar traditiegetrouw het nieuws haalt door als eerste na Prinsjesdag de zorgpremie voor het volgende jaar bekend te maken. DSW Zorgverzekeraar is gevestigd in Schiedam en heeft ongeveer 450.000 verzekerden. Daarmee is het één van de kleinere verzekeraars van Nederland.

Zorgverzekering DSW 2017

DSW vindt dat iedereen recht heeft op een gemakkelijk toegankelijke en betaalbare zorg van een hoge kwaliteit. Daarom is deze zorgverzekeraar dicht bij de zorg betrokken en participeert de zorgverzekeraar in talrijke zorginhoudelijke projecten. Zorg verzekeren is meer dan premie innen en nota’s uitbetalen. Betrokkenheid bij de zorg en een uitstekende relatie met haar klanten en met de zorgverleners zijn kenmerkend voor DSW. Dat zij hierin goed slagen blijkt uit het feit dat bij de invoering van de basisverzekering al meer dan 100.000 mensen naar deze verzekeraar zijn overgestapt. DSW is een zorgverzekeraar met een scherp geprijsd pakket aan basis- en aanvullende zorgverzekeringen.

DSW Basisverzekering

De zorgverzekering van DSW is in 2017 een combinatiepolis. Met de combinatiepolis ben je ook in 2017 vrij in de keuze van zorgverlener en heb je de voordelen van gecontracteerde zorg. Om de zorg voor al onze verzekerden goed en betaalbaar te houden en daarnaast de keuzevrijheid van onze verzekerden te garanderen, maken zij met zoveel mogelijk zorgverleners afspraken over kwaliteit en prijs.  De premie voor 2017 bedraagt € 1.296 per jaar (€ 108,00 per maand).

DSW en zorgverlener hebben:Wettelijk maximum­tarief?Vergoeding DSW
Contract n.v.t. 100% volgens dat overeengekomen tarief
Geen contract Ja100% tot wettelijk maximumtarief. (Uitzondering: specialistische GGZ, verpleging en verzorging en zelfstandige kaakchirurgische behandelcentra volgens onderstaande tabelregel.)
Geen contract Nee100% tot een redelijk tarief. Dit tarief is net iets lager dan dat wij met andere zorgverleners hebben afgesproken.

Premie AV-Compact, AV-Standaard en AV-Top

Omdat niet alle zorg in de basisverzekering is opgenomen, is een goede aanvullende verzekering belangrijk. Wij adviseren je daarom een aanvullende verzekering af te sluiten. Je wilt immers verzekerd blijven van bijvoorbeeld goede tandheelkundige zorg en fysiotherapie. Als je bij DSW een aanvullende verzekering hebt dan hebben je kinderen tot 18 jaar ook recht op de zorg uit de aanvullende verzekering zonder premie te hoeven betalen.

Aanvullende dekking DSW

De dekking vanuit de basisverzekering kun je bij DSW aanvullen door te kiezen uit een aanvullende dekking. Aanvullende verzekeringen dekken daarbovenop de meest voorkomende overige zorgkosten, zoals alternatieve geneeswijzen, brillen en lenzen, fysiotherapie en tandheelkunde. Daarbij zijn de volgende opties mogelijk. DSW heeft naast de basis zorgverzekering 4 aanvullende zorgverzekeringen. Dit zijn de AV Compact, AV Standaard, AV Top en AV Student. Voordeel van de DSW aanvullende zorgverzekeringen is dat je geen aparte tandartsverzekering hoeft af te sluiten. In 2017 bedraagt de premie voor de AV-Compact € 7,50 per maand (2016: € 7,50), voor de AV-Standaard € 20,75 (2016: € 19,75) per maand en de premie voor de AV-Top € 34,25 (2016: € 32,75) per maand. Kinderen tot 18 jaar hebben dezelfde AV als de verzekeringnemer en zijn gratis meeverzekerd.

1. AV Compact

De AV-Compact biedt een aantal belangrijke vergoedingen, maar zonder tandartsdekking. In 2017 bedraagt de premie voor de AV-Compact € 7,50 per maand.

2. AV Standaard

De AV-Standaard biedt al een behoorlijke dekking voor de overige zorgkosten en heeft al een dekking voor tandheelkunde en orthodontie. Voor de AV-Standaard € 20,75 per maand. De volgende dekkingen zijn vervallen, omdat ze zijn opgenomen in de basisverzekering:

 • Besnijdenis (circumcisie)
 • Oncologie: het revalidatieprogramma Herstel en Balans
 • Sport Medisch Adviescentrum: het blessureconsult

3. AV Top

De AV-Top kent ruimere vergoedingen dan de AV-Standaard, vooral voor fysiotherapie en tandheelkunde. Voor de AV-Top betaal je € 34,25 per maand. Kinderen tot 18 jaar hebben dezelfde AV als de verzekeringnemer en zijn gratis meeverzekerd. Wijzigingen AV Top:

 • De maximale vergoeding voor alternatieve geneeswijzen per behandeldatum is verhoogd naar € 30,-.
 • Een vergoeding voor lactatiedeskundige is opgenomen voor advies en voorlichting van een lactatiekundige.
 • Een vergoeding is opgenomen voor een reanimatiecursus.

De volgende dekkingen zijn vervallen, omdat ze zijn opgenomen in de basisverzekering:

 • Besnijdenis (circumcisie)
 • Oncologie: het revalidatieprogramma Herstel en Balans
 • Sport Medisch Adviescentrum: het blessureconsult

AV Student

Voor studenten van 18 jaar en ouder heeft de verzekeraar een speciale aanvullende ziektekostenverzekering: de AV-Student. Deze verzekering biedt een ruime dekking en hoge vergoedingen. De premie in 2017 bedraagt slechts € 14,25 (zelfde als in 2016) per maand. Verzekerd zijn op basis van de AV-Student kan tot de leeftijd van 27 jaar. Wijzigingen AV Student:

 • Het maximum aantal behandelingen voor fysiotherapie en/of manuele therapie is verlaagd naar 12 behandelingen per kalenderjaar.
 • Vergoeding blessureconsult vervalt omdat dit is opgenomen in de basisverzekering.
 • De vergoedingen op basis van behandelcodes voor tandheelkunde hebben zij vervangen door een volledige vergoeding tot maximaal € 150,- per kalenderjaar.

Waarom DSW?

 • Volledige vrije keuze van zorgverlener;
 • Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd voor de aanvullende verzekering
 • Dichtbij, menselijk:  De verzekeraar staat dicht bij haar verzekerden en de zorg. Door haar zorgloketten, de DSWzorgbus, het callcenter en de website zijn zij makkelijk bereikbaar;
 • Realistisch en Praktisch: DSW houdt altijd het doel – goede of betere dienstverlening – voor ogen;
 • Gezamenlijk: als kleine organisatie, kan de verzekeraar niet alles alleen. Daarom wordt er samengewerkt met partijen, zoals huisartsen, andere zorgverleners en ziekenhuizen;
 • Eigenzinnig: DSW gaat graag zijn eigen weg. DSW geeft bijvoorbeeld geen kortingen aan collectiviteiten, biedt volledige keuzevrijheid zonder dat er een hogere premie wordt gevraagd en heeft geen enkele medische selectie.

Inhoud van de pagina

De inhoud van deze pagina heeft PrijsCheck zo zorgvuldig mogelijk voor je samengesteld, echter hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Raadpleeg voor een volledig overzicht van de dekking altijd de polisvoorwaarden van je verzekeraar.

Contactgegevens DSW

Adresgegevens: ‘s-Gravelandseweg 555, 3119 XT Schiedam
Post: Postbus 173 3100 AD Schiedam
Telnr: (010) 2 466 466