• 35.000 ANDERENBesparen met PrijsCheck.nl

Zorgverzekering begrippen

Onderzoek: “Aanvullende Zorgverzekering blijkt melkkoe”

PrijsCheck.nl heeft onderzoek gedaan naar de dekking van aanvullende verzekeringen om na te gaan in hoeverre de kosten (premies) van de verzekeringen opwegen tegen de baten (vergoedingen). Het volledige rapport naar aanvullende zorgverzekeringen kun je hier terug lezen.

Zorgverzekeringen vergelijken is al ingewikkeld genoeg. Daar wil je natuurlijk niet ook nog eens veel lastige begrippen tegen komen. PrijsCheck probeert jou daarom alles te laten begrijpen. Mocht je iets niet begrijpen bekijk dan deze zorgverzekering begrippen of stel je vraag aan ons.

Zorgverzekering begrippen

Wil je meer uitleg over bepaalde begrippen die bij het vergelijken van zorgverzekeringen gebruikt worden? Of wil je jezelf verdiepen in alles wat met zorgverzekeringen te maken heeft? Lees dan onderstaande begrippen over zorgverzekeringen:

Acceptatieplicht

De acceptatieplicht houdt in dat elke verzekeraar wettelijk verplicht is je te accepteren voor het basispakket van de zorgverzekering. Je wordt dus geaccepteerd ongeacht geslacht, gezondheid of leeftijd, zonder uitzonderingen.

zorgverzekering begrippen

Collectieve zorgverzekering

Een collectieve zorgverzekering is een verzekering die je met een groot aantal mensen afsluit. Bijvoorbeeld een verzekering speciaal voor werknemers van een bepaald bedrijf of leden van een sportclub. Bij een collectieve zorgverzekering krijg je vaak korting op de premie.

Combinatiepolis

Bij een combinatiepolis heb je voor sommige vormen van zorg recht op vergoeding van de kosten van de zorg (restitutie), ongeacht naar welke zorgverlener je gaat. Voor de natura vorm heb je recht op zorg (natura). De kosten worden alleen vergoed als je naar een zorgaanbieder gaat waarmee de zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten.

Eigen risico verplicht

Dit zijn de kosten van de zorg die voor eigen rekening van de verzekerde personen zijn. Hieronder vallen alle zorgkosten met uitzondering van het consult bij de huisarts, verloskundige zorg, kraamzorg en tandheelkunde voor jongeren tot 18 jaar. Het verplicht eigen risico in 2017 bedraagt € 385,-.

Eigen risico vrijwillig

Je kunt er voor kiezen om het verplichte eigen risico te verhogen. Dit is mogelijk met een verhoging van het vrijwillig eigen risico van € 100,-  tot € 500,-. In ruil hiervoor krijg je korting op de premie. Bedank van te voren goed of je veel zorg nodig denkt te hebben of niet.

Gemoedsbezwaarden

Als je geen zorgverzekering wilt afsluiten vanwege je geloof of levensovertuiging, dan kun je je aanmelden als gemoedsbezwaarde. In plaats van de zorgverzekeringspremies betaal je dan een bijdragevervangende belasting voor kosten van medische zorg.

Medische acceptatie

Medische acceptatie wil zeggen dat je niet meteen wordt geaccepteerd voor een zorgverzekering. Soms is er bijvoorbeeld een wachttijd of vindt er een beoordeling plaats. De wachttijd wil zeggen dat je in sommige gevallen minimaal 1 jaar verzekerd moet zijn om een bepaalde vergoeding te krijgen. Dit komt onder andere voor bij cosmetische chirurgie en soms bij een tandverzekering. Een beoordeling houdt in dat er een vragenlijst ingevuld moet worden.

zorgverzekering vergelijken

Naturapolis

Heel makkelijk gezegd wordt alle zorg in de naturapolis vergoed. De voorwaarde is vaak dat je gebruik moet maken van een zorgverlener die een contract heeft met de zorgverzekeraar.

NZa

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is als het ware de toezichthouder op de zorg in Nederland. De NZa houdt onder andere toezicht op het gedrag van alle zorgaanbieders en zorgverzekeraars en controleert of zij de wet naleven. Daarnaast komt de NZa op voor de belangen van de patiënten en verzekerden. Als hun belangen in het geding komen, grijpt de NZa in.

Restitutiepolis

Er is keus tussen polissen met gecontracteerde zorg, deels gecontracteerde zorg en niet-gecontracteerde zorg. Bij een pure restitutiepolis is een verzekerde volledig vrij om zijn eigen zorgverlener te kiezen. Het is wel mogelijk dat een verzekerde bijvoorbeeld de zorgnota moet voorschieten die je daarna weer moet declareren bij de zorgverzekeraar. Als de zorgverzekeraar met zorgaanbieders afspraken heeft gemaakt over de betaling, hoeft de verzekerde het niet voor te schieten.

WMG-tarief

Wmg betekent letterlijk: Wet marktordening gezondheidszorg. De wet bevat regels voor een doelmatig en doelstreffend stelsel van zorg en helpt de kosten van de zorg in de hand te houden. De Wmg bepaalt onder andere hoe tarieven in de zorg tot stand komen. Deze door de overheid vastgestelde tarieven noemt men het Wmg-tarief. Voorbeeld: als de apotheek een medicijn verstrekt, dan mag die daarvoor een vast (Wmg-)tarief bij de zorgverzekeraar in rekening brengen.

Zorgtoeslag

Om de zorg in Nederland voor iedereen betaalbaar te houden, keert de Belastingdienst de zorgtoeslag uit aan mensen die minder dan een bepaald bedrag verdienen.

zorgverzekering vergelijken